• 0888557155
  • momchilmarchev@gmail.com

Какво е WEB 3.0?

Какво е WEB 3.0?

@@@@

Какво е Web 3.0? За напълно точно и конкретно определяне и измерване на обхватите на Web 3.0 бихме имали нужда от точна и ясна дефиниция на Web 2.0.
……………………

Приема се, че Web 2.0 е интерактивно, социално-мрежово взаимодействие между потребителите. Именно в това се явява основна разлика с по-ранните разбирания за Мрежата (Web 1.0), когато тя се ограничаваше до едно статично информационно поле и минимално потребителско взаимодействие с него.
……………………

Ако опитаме да извлечем същността на промяната между Web 1.0 и Web 2.0 бихме могли да достигнем до отговор на това какво точно представлява Web 3.0. Това е поредната фундаментална промяна на начина, по който уебсайтовете се изграждат, и още по-съществено – как хората си взаимодействат с тях.
……………………

Кога ще се появи Web 3.0?
……………………

Много хора си мислят, че Web 3.0 е почти пристигнал. Хубаво е обаче да си спомним, че преходът от първоначалното състояние на Мрежата до Web 2.0 продължи повече от десет години и преминаването към следващата фундамелна стъпка от преконструирането на Интернет вероятно ще отнеме още толкова.
……………………

Понятието Web 2.0 се въвежда през 2003 год. от Дейл Дохърти – вицепрезидент на O’Reilly Media и става популярно през 2004. Ако приемем, че следващата фундаментална стъпка ще се проточи също толкова, то можем да очакваме Web 3.0 някъде около 2015 година.
……………………

Така че, задавайки въпроса какво е Web 3.0, трябва да имаме предвид, че ще станем свидетели на доста промени преди фактическата му поява. Например, не само, че ще сте заменили веднъж персоналния си компютър защото вече е станал твърде бавен, но най-вероятно вече ще сте заменили и неговия заместник, поради същата причина. Всъщност сборът на цялото човешко знание може да се удвои, докато дочакаме Web 3.0.
……………………

Какво ще представлява Web 3.0?
……………………

След като отговорихме какво е всъщност Web 3.0, следва един по-труден въпрос: „Какво ще представлява Web 3.0?”. Истината е че един опит да се предвижда бъдещето на Web 3.0 не би представлявал нищо повече от просто гадаене. Появата на съществена промяна в Интернет би могла да се дължи на естествено следствие от начина, по който го използваме в момента, може да се дължи и на някакво новаторско уеб откритие, или на технологично откритие по принцип.

Въпреки това можем да отбележим няколко вероятни сценария.
……………………

Web 3.0 като маркетингово понятие. За съжаление това е може би най-вероятната причина, поради която ще чуваме и използваме термина ‘Web 3.0’ в бъдеще. Web 2.0 вече постигна грандиозен успех и ‘2.0’ вдъхнови Office 2.0, Enterprise 2.0, Mobile 2.0, Shopping 2.0 и т.н. След като шумотевицата около Web 2.0 започна да намалява, доста е вероятно в бъдеще да се нагладеме на сайтове, които в желанието си да създадат шум около себе си ще започнат да се самообявяват за ‘Web 3.0’.
……………………

Изкуствен интелект в Web 3.0. Много хора смятат, че употребата на напреднал изкуствен интелект ще бъде следващото голямо откритие в уеб технологиите. Едно от основните преимущества на социалните мрежи е това, че зависят от човешкия интелект.
……………………

Например, социалните отметки, ако бъдат използвани като снова на търсачка биха могли да дават по-интелигентни резултати отколкото използването на Google. Хората гласуват за сайтове и най-харесваните се появяват на първо място в резултатите на търсачката и по този начин потребителите имат по-добър шанс да попаднат на наистина добър сайт.
……………………

От друга страна, именно заради човешкия фактор, резултатите биха могли и да бъдат манипулирани. Например група хора би могла да гласува за даден сайт или статия само за да ги направи по-популярни. Затова, ако изкуственият интелект успее да се научи как да разделя добрите от лошите практики, би могъл да създаде резултатност, сходна със социалните отметки и социалните мрежи за новини, като в същото време премахне негативните им елементи.
……………………

Web 3.0 семантична мрежа. Вече се работи по идея за семантичен интернет, който да представлява мрежа, в която цялата информация да бъде категоризирана и съхранена по начин, който позволява да се разбира не само от хората, но и от компютрите. Това би представлявало комбинация между изкуствения интелект и семантичната мрежа. Семантичната мрежа ще учи компютъра какво представляват конкретните данни, а в следствие на това изкуственият интелект ще еволюира до възможност да си служи с тази информация.
……………………

Световната виртуална мрежа Web 3.0. Това е малко по-нестандартна идея, но това не пречи някои хора да смятат, че популярността на виртуалните светове, както и на масови онлайн ролеви игри като World of Warcraft биха моги да доведат до мрежа базирана на виртуален свят. Kinset наскоро създаде виртуален мол, където потребителите могат да се разхождат в различни магазини и да разглеждат изложени продукти. Не е трупно да си представим този проект разширен до обхват, в който потребителите биха могли да взаимодействат помежду си и да се разхождат из разнообразни здания, в някои от които дори може да няма нищо за продан.
……………………

Но идеята, че цялата световна кибер мрежа ще еволюира до един-единствен виртуален свят изпълнен със сгради, магазини и други обекти за обхождане и с хора за разговаряне – макар да не е немислим от технологична гледна точка – би имал не само технологични препятствия за преодоляване. Виртуалната мрежа ще трябва да убеди основните уеб гиганти да отговорят на новите стандарти, което ще позволи на много компании да започнат предлагането на хардуер, което би довело до това някои устройства да предлагат повече възможности от други и в следствие до огромна конкуренция между производителите.
……………………

Също така тази идея би увеличила времето за създаване на уебсайт, тъй като програмирането и графичния дизайн биха били доста по-сложни. Допълнителните разходи вероятно биха били непосилни за по-дребните компании и сайтове.
……………………

Такава виртуална мрежа би предоставила твърде много трудности за осъществяването си, но може да я държим под око като потенциално развитие на Web 4.0.
……………………

Неизменната Web 3.0. Това не касае толкова бъдещето на Web 3.0, а по-скоро насочва вниманието към предизвикателството, което се изправя пред неизменния Web 3.0, който трябва да се справя с нарастващата популярност на мобилните Интернет устройства и свързването на всички системи за забавление с Мрежата.
……………………

Използването на едно устройство като източник на музика, филми и т.н. поставя Интернет както в центъра на работното ни място, така и в свободното ни време. До едно десетилетие достъпът до Интернет през мобилните устройства (мобилните телефони, смартфони, таблети) ще бъде толкова популярно, колкото са текстовите съобщения. Това ще доведе до постоянното присъствие на Интернет в нашия живот: в работата, вкъщи, на пътя, на вечеря, където и отидем, Интернет ще бъде там.
……………………

Това ще създаде още интересни начини, по които Интернет да бъде използван в живота ни в бъдеще.

admin

Leave your message