• 0888557155
  • momchilmarchev@gmail.com

С ПАРИ – виж какво се крие зад абревиатурата :)

С ПАРИ – виж какво се крие зад абревиатурата :)

money1Успешните лидери са добри слушатели. Когато е попитан от интервюиращ кое ще е най-важното лидерско умение на 21 век, Питър Дракър, бащата на модерната мениджърска мисъл отговаря, способността за слушане. Добрите лидери слушат внимателно всеки възможен източник на информация, прозрение и мъдрост, бил той клиент, заинтересована страна или може би най-важният от всички, собствените си служители.
…………… С Предвиждане : Адаптиране : Развитие : ИзпълнениеПАРИ) …………
Предвиждат. Добрите лидери създават създават ясна и завладяваща картина на своята организация, такава, каквато тя трябва да стане в бъдеще. Те предвиждат следващата стъпка и се стремят да изградят нужния вид култура, която да ги тласне към реализирането на тяхната идея. Не става дума за грандиозно прозрение за развитие през следващите 20 години; тя просто обрисува в детайли следващата стъпка – била тя малка или голяма – за да се придвижат към бъдещето.
Адаптират. Добрите лидери са едновременно склонни и способни да поведат към промяна. Те приспособяват мисленето и бизнеса си към новите пазарни реалности. Както президентът Джон Ф. Кенеди веднъж каза, „Промяната е законът на живота; тези които се вглеждат само в миналото или настоящето, със сигурност ще пропуснат бъдещето”.
Развиват. Добрите лидери са се посветили на това да развиват личните си умения, както и уменията на своите служители. Те разбират, че подобренията в организацията, която ръководят са невъзможни с хора, които не търпят развитие. Тези прогресивни лидери знаят, че само с помощта на високо компетентна и всеотдайна работна сила, техните компании ще процъфтят в бъдещето. Освен това, те инвестират в системи и ресурси, за да поддържат необходимите за постигането на заветната си цел нови промени.
Изпълняват. Добрите лидери предоставят реални възможности на своите служители. Големите лидери са по-загрижени за резултатите, отколкото за контрола и повече за приходите, отколкото за кредитите. Те систематично предоставят повече свобода на действие на служителите си, за да постигат отлични резултати, оценяват тези резултати и обучават своите екипи по време на процеса.

admin

Leave your message