• 0888557155
 • momchilmarchev@gmail.com

10-те най-важни меки умения за експертите в ИТ сферата

10-те най-важни меки умения за експертите в ИТ сферата

Chennai Digital Marketing TrainingВ днешно време всяка компания определя своите собствените изисквания към кандидатите си в ИТ отделите. Интересен е обаче фактът, че освен стандартните необходими ИТ знания, специалистите в програмирането, разработването и поддръжката на софтуерни продукти често трябва да притежават и необходимите така наречени меки умения – буквален превод от английски език, soft skills. Тези умения излизат от рамките на генералното обучение по ИТ и се свързват с познатите от древността свободни изкуства (liberal arts), които представляват база минимални и класически знания, необходими за работника да извършва своите задачи, които задачи обикновено не са свързани с физически труд, тъй като той е бил отреден за робите. Така, и до днешен голяма част от най-изявените, а и тепърва прохождащи компании в САЩ изискват от ИТ служителите си определени меки умения. Ето и 10-те най-важни сред тях според ръководителите компаниите. Класацията е базирана на едно от последните проучвания на популярното в сферата списание TechRepublic.

 

 1. Организационни умения

Тук се включват способността да се сключват ефективни сделки и навременно и оптимално да се провеждат срещи. Основната цел е опосредяване на връзката между хората и предлагания продукт, тъй като различните хора имат и различни мнения, в които различия често се крият и добрите идеи. Накратко, ИТ експертите трябва да могат да намират общ език с останалите, както и да адаптират решенията и концепциите си с околните.

 

 1. Перфектни комуникационни умения

И до сега се помнят много успешни проекти, които обаче са останали единствено под формата на идеи просто защото създателите им не са успели да ги представят по най-добрия начин. В тази връзка- грамотното писане, ясният изказ и презентационните умения в разговорите са особено важни.

 

 1. Развита интуиция по повод новите идеи

Съществува цяла наука, която дори се поднася вече и под формата на специализирани курсове за управление на проекти. В действителност обаче, това умение идва с опита, а опитът, от своя страна, идва с времето. До тогава, а и след придобиване на богата практика в бранша, специалистите трябва да залагат на своята интуиция. Често за добрите мениджъри дори се казва, че са родени такива заради силно развитото си шесто чувство.

 

 1. Ергономичността като фактор

ИТ специалистът обикновено открива трудности в това да разбира потребителските нужди и средата, в която аудиторията ще използва неговия продукт. Това се дължи на факта, че този специалист е по-скоро технически подготвен, но той задължително трябва да развие и някои от уменията на бизнес анализатора и по-конкретно тези свързани с прогнозирането на потреблението и разбирането на потребителя.

 

 1. Колективен дух

Работата в екип е необходима навсякъде и особено в ИТ сферата, тъй като разработчиците имат навика да стоят в изолация от останалите отдели и специалисти. Онези, които съумеят да направят симбиоза с другите области и аспекти на проекта ще бъдат изключително високо ценени от своите ръководители. А за да може един ИТ експерт да се справи с това, той трябва да излезе от черупката си и да работи в колективен дух с останалите.

 

 1. Дипломатически отношения

Експертите в ИТ сферата са всичко друго, но не и проницателни – особено в моменти, когато е необходимо изграждането на цялостната политика на проекта или фирмата. Точно поради тази причина една компания ще види голям потенциал у ИТ професионалист, ако той покаже перфектни дипломатически отношения с останалите групи във фирмата, което от друга страна пък ще доведе до по-бързата и ефикасна работа.

 

 1. Умение „предай нататък”

Тук имаме в предвид умението да покажете и научите някого на своите знания и специални умения, а също така и да го правите едновременно успешно и с желание, а не с безпокойството, че някой ще ви „изяде хляба”, ако разбере нещо в повече от вас. Такъв подход в екипната работа носи подкрепа за новобранците и лидерски качества за по-знаещите. В крайна сметка резултатът е положителен за всички, а и нека не забравяме, че най-ценните знания се придобиват именно в практиката.

 

 1. Умение за поглед извън рамката „черно-бяло”

Програмистите базират работата си на двоичната система и знаят, нещата са или черни, или бели. В случая, е много важно един ИТ специалист обаче да излезе от тази рамка и да види така да се каже сивото, защото в повечето случаи в бизнеса проблемите или идеите съвсем не са черно-бели. Хората, които могат да видят и останалите детайли са всъщност хората, от които зависи реализирането на проекта навреме.

 

 1. Умение за управление на доставчици

Честно казано, засега са много малко ИТ специалистите, които са преминали обучение по управление на доставчици. Наред с това, повечето от тях няма и желание за такова. Имайки предвид, че това умение е крайно важно в областта на аутосорсинга е важно един ИТ експерт да го овладее – особено ако вече има заложби на управленски и мениджърски качества. В крайна сметка това умение носи добрият тон между компанията и доставчика, както и гаранция за спазването на договорите за съответните услуги.

 

 1. Способност за водене на успешни преговори

Имайки предвид все по-осезаемата популярност на облачния изчислителен метод в ИТ сферата, хората с умение за водене на преговори, а особено и тези с правни знания, се смятат изключително квалифициран персонал в САЩ и навсякъде по света изобщо. Тези ИТ експерти получават и най-добрите заплати между другото.

admin

Leave your message