• 0888557155
  • momchilmarchev@gmail.com

Онлайн клевети и превенция

Онлайн клевети и превенция

ReputationSidebarИзключително важно е да се разбере какво означава клевета, с цел поясняване. Клеветата е причиняване на вреда на нечия личност, в резултат на нечии други фалшиви твърдения или действия. Това е изфабрикувана атака към доброто ви име, която се счита, че е от изключителна изгода, а не лична. Онлайн клеветата понякога е причинена злонамерено, но понякога е в резултат на невежество, силни емоционални чувства, недоволство и самонадеяност, или поради парични причини. Ако смятате, че сте станали жертва на клевета, може да получите правосъдие като заведете граждански иск. Въпреки това, вие ще трябва да докажете, че направеното изявление е невярно; да докажете, че изявлението ви е навредило; и да покажете, че изявлението е направено без достатъчно проучване. Клеветата в дигиталното пространство е отрицателно невярно изявление за съществен факт, който получава публичност. Благодарение на интернет, клеветническите твърдения могат да бъдат публикувани онлайн за широк кръг от публика по целия свят, превръщайки се в потенциална катастрофа за вашата репутация и за вашия бизнес. Това изисква експертните познания и опит на адвокати, занимаващи се с интернет клеветите, които да ви помогнат да защитите доброто си име. Кой носи отговорност за тези злепоставящи, очернящи или клеветнически изявления, публикувани в интернет? Кои закони за клеветата се прилагат в кибер пространството? Като жертва на интернет клевета, може да ви се наложи да предприемете съдебни действия в отдалечени форуми срещу нападателите в кибер пространството, които анонимно публикуват клеветите. Но вие не сте сам. Адвокатът по интернет клевети в нашата фирма може да ви помогне да защитите вашата репутация. Вие трябва да разберете, че има разлика между подходите, които се предприемат от адвокатите, занимаващи се с традиционни клевети, в сравнение с тези, които се предприемат от съвременните адвокати по интернет клевети, в стремежа за разрешаване на въпроси, свързани с интернет клеветите.

 

Адвокатите по традиционни клевети са склонни да търсят най-вече правни решения на проблеми с онлайн репутацията. Остри, некоординирани писма са последвани от скъпо струващи и рядко ефективни правни действия. Историческите данни сочат, че това води до незадоволителни резултати. Онлайн клеветата, обаче е съвсем различен вирус. Ако ви се случи да се справяте с такава в традиционния смисъл на думата, е много вероятно да се окажете в сериозна каша. Адвокатите по клевети подхождат към въпроса, касаещ онлайн клеветата от правен, процедурен и бизнес ъгъл и техните решения не се придържат задължително към местните юридически въпроси, а са много по-гъвкави. Те клонят към фокусиране върху получаването на успешни резултати и работещи решения за своите клиенти, които по-скоро искат техния проблем с репутацията да изчезне, а не толкова да търсят обезщетение. Нашите адвокати прекарват достатъчно време в проучване и се стремят наистина да достигнат до корените на специфичните въпроси за онлайн клеветата. Заради незабавните и потенциално катастрофални резултати от онлайн клеветата върху техния бизнес, жертвите на онлайн клевета са склонни да измерват успеха по отношение на скоростта, с която техния бизнес може да се върне обратно в нормален темп на работа. Ние разбираме тази нужда и се фокусираме върху постигането на бързи резултати.

 

Факт в съвременния живот е, че вашият бизнес, професионална и лична репутация са под непрестанно наблюдение в интернет, всяка една минута от деня. За разлика от новините в печатните или електронните медии, вреден материал, който се появява в интернет може да остане там много дълго време, ако не и завинаги.

admin

Leave your message