Цени за блог статии

300 думи

10 лв. (единична цена),

90 лв. (пакет от 10 статии)

400 думи

13 лв. (единична цена),

110 лв. (пакет от 10 статии)

500 думи

16 лв. (единична цена),

140 лв. (пакет от 10 статии)

700 думи

20 лв. (единична цена),

180 лв. (пакет от 10 статии)

900 думи

25 лв. (единична цена),

220 лв. (пакет от 10 статии)