Цени на текстове уебсайт

СТАРТОВ ПАКЕТ ЗА УЕБСАЙТ

250 лв. без ДДС

 • До пет страници копие на уебсайт плюс страница за контакти.
 • Най-добро за: Уебсайтове за малък бизнес
 • Това включва:
  • 30 минути стратегическо обаждане, за да опозная бизнеса ви
  • Поне 300 думи на страница (освен ако не е посочено друго)
  • Стратегическо позициониране на ключови думи за SEO
  • Два кръга ревизии въз основа на вашите отзиви

ПАКЕТ ЗА ГОЛЯМ УЕБСАЙТ

450 лв. без ДДС

 • До десет страници копие на уебсайт плюс страница за контакти.
 • Най-добро за: По-големи бизнес уебсайтове
 • Това включва:
  •  45 минути стратегическо обаждане, за да опозная бизнеса ви
  • Най-малко 300 думи на страница (освен ако не е посочено друго)
  • Стратегическо позициониране на ключови думи за SEO
  • Два кръга ревизии въз основа на вашата обратна връзкв