Цени за SEO копирайтинг

Услуга 1.

Написване на статии – за публикуване в директории за статии или партньорски сайтове:

SEO копирайтинг статии с дължина от 300 думи

– Десет статии от 300 думи (до 2 различни тематики) – 60 лв. без ДДС
– цена за 20 статии от 300 думи (до 4 различни тематики) – 110 лв. без ДДС

Цените на тази услуга включват не само написването на оптимизирани текстове, а подробно проучване на сайта и бизнеса ви, проучване за ключови думи и внедряването им в текста.

Услуга 2.

Написване на съдържание с предназначение за публикуване в основния ви уебсайт или блог:

Описание на услугата и цени:

Вие подавате една или няколко теми и URL адрес на сайта си. Сайта ви, тематиката му, услугите и продуктите ви се проучват от мен и се пишат статии специално за сайта или блога ви.

SEO статии с дължина от 300 думи всяка:
– 10 статии от по 300 думи (до 2 различни теми) – 100 лв. без ДДС
– цена за 20 статии от около 300 думи (до 4 различни теми) – 180 лв. без ДДС