Гъвкавата изработка на сайт използва многофункционални екипи, за да се адаптира към непрекъснатото развитие и подобряване на софтуерните решения. Това е рационализиран подход, който се фокусира върху извършването на гъвкави корекции по-ефективно.

Какво е гъвкава изработка на сайт?

Гъвкавото развитие е нещо повече от способност за адаптиране към промените и развитието на технологиите. Това всъщност е колекция от методологии, създадени от екип от професионални разработчици през 2001 г. Техните методи бяха подробно описани в Манифеста за гъвкава разработка на софтуер. Целият процес се фокусира върху четири ключови вярвания:

 1. Индивидите и взаимодействията трябва да имат контрол върху процесите и инструментите
 2. Документацията не е толкова важна, колкото работещият софтуер
 3. Сътрудничеството с клиентите трябва да бъде фокус на всички етапи на развитие
 4. Реагирането на промяна работи по-добре от твърдото следване на план

Най-голямата разлика между гъвкавата изработка на сайт и по-традиционните процеси е, че програмистите участват дори в началните етапи на процеса на разработка. Те се занимават с отделни проблеми, когато възникнат, вместо да правят няколко промени наведнъж точно преди стартиране. Целта е постоянно да се коригира в процеса на разработка, за да се създаде краен продукт, който изисква малко, ако има такива, по-големи промени.

Гъвкава методология и процес на изработка на сайт

Повечето от стъпките в процеса на гъвкава изработка на сайт се случват едновременно. Целият процес зависи от екипи от хора, които работят заедно. Срещите в ранните етапи на изработка на сайта, които включват всички сътрудници, са критични.

Вместо да създава един голям процес на разработка,  процесът на гъвкава изработка на сайт  включва няколко постепенни процеса, понякога наричани „спринтове“. Всеки спринт има различна цел и график. Обикновено всеки спринт има следните стъпки:

 • Открийте
 • Дизайн
 • Развивайте се
 • Тест

Отделни, но взаимосвързани спринтове често се провеждат по едно и също време. Избягването на последователен процес поражда креативност и краен продукт, който е по-подходящ за това, което клиентите действително искат. 

Тестването и излагането на свършеното на потенциални клиенти се извършват на различни етапи от процеса. Вместо да включва целия процес на разработка в една голяма рамка, всеки спринт може да продължи само седмица или две.

Adlie / Гъвкавост срещу Waterfall / Водопад

Waterfall разработката е една от по-традиционните форми на изработка на сайт. Следва строга поредица от събития, които обикновено са в следния ред:

 1. Планиране на проекти (бизнес изисквания)
 2. Събиране на изисквания и документация
 3. Анализ
 4. Системен дизайн
 5. Кодиране
 6. Тестване
 7. Разгръщане
 8. Поддържа

Всяка стъпка изисква обширна документация и преглед, преди да преминете към следващата стъпка. Всяка стъпка може също да отнеме месеци, което прави целия процес много времеемък.

Водопадната изработка на сайт все още е норма на много работни места. Въпреки това, с течение на времето, разработчиците осъзнаха, че строг процес, натоварен с документация, може да не работи за различни проекти. Вместо това възможността да се движите по-бързо и да работите върху различни части от проекта едновременно може да бъде много по-ефективна. Тази по-бърза, по-припокриваща се форма на разработка е показателна за гъвкавата методология за изработка на сайт.

Плюсовете и минусите на развитието на водопада

Методът на водопада съществува от близо 40 години. Въпреки че може да има своите недостатъци, той е работил за различни проекти от години. По-долу са някои от положителните аспекти на този тип схема за развитие:

 • Всеки знае очакванията от самото начало.  Преди проектът наистина да започне (т.е. преди да започне кодирането), заинтересованите страни разработват обширна документация, която очертава целите, сроковете, сценариите за тестване и разходите. Наличието на тези подробности, преди да започне „истинската“ работа, позволява на всички да бъдат на една и съща вълна в самото начало.
 • Проблемите с дизайна се решават предварително.  Ако има някакви потенциални проблеми с дизайна, тези проблемни области се проучват и се разглеждат преди да започне каквото и да е кодиране, което помага за справяне с проблемите, преди да възникнат.
 • Без изненади.  С цялостен план организацията знае какво ще получи предварително, без значителни промени или промени в крайния продукт.

Методът на водопада е твърд. Въпреки че това може да бъде полза, то може да бъде и огромен недостатък. Определянето на нуждите в самото начало не винаги е възможно и с негъвкав план може да не сте в състояние да адресирате ефективно неочаквани проблеми, когато възникнат. Процесът също често отнема повече време в сравнение с гъвкавото развитие.

Кога да използвате Waterfall вместо Agile

Въпреки че някои ще твърдят, че водопадът е „мъртъв“ или трябва да се избягва, остава фактът, че много организации все още използват тази практика. Водопадът може да бъде най-добрият вариант при някои обстоятелства, включително:

 • Ситуации със строги нормативни изисквания, които изискват обширна документация
 • Собственикът на продукта не иска много участие или да променя или коригира крайния продукт по време на целия процес
 • Имате строг или твърд краен срок, който трябва да бъде спазен

По принцип водопадът работи добре, когато насоките са твърди и не могат да се коригират лесно.

Гъвкава срещу траадиционна изработка на сайт

Въпреки че методът на водопада се счита за „традиционен“ метод за изработка на сайт, той не е единственият традиционен метод. Други традиционни методи са подобни, но работят малко по-различно в сравнение с метода на водопада.

Традиционните методи все още се фокусират върху твърда, фиксирана последователност от събития. Като цяло те включват:

 • Въведение
 • Планиране
 • Екзекуция
 • Мониторинг
 • Закриване

Предварителното планиране и приоритизирането са ключови аспекти на традиционната изработка на сайт. Процесът е изключително контролиран, с ясни, дефинирани цели. Той изисква значителна документация в самото начало, точно като метода на водопада.

Няма интерактивен принос от клиенти, докато проектът продължава. Вместо това целият вход се предоставя в самото начало. В резултат на това проектът като цяло не трябва да се отклонява от целите и задачите, които са разработени в етапите на иницииране и планиране.

Компоненти на гъвкавата изработка на сайт

Гъвкавият работен процес е именно гъвкав. Въпреки че следва общи модели, може лесно да се коригира, за да се съсредоточи например върху неочаквани проблемни области или да се развие малко повече въз основа на опасения, които възникват, докато проектът продължава.

Гъвкавото развитие включва няколко различни типа работни процеси. Всеки е малко по-различен и ще работи най-добре за определени видове проекти или цели.

Гъвкави рамки за разработка / Aglie

Какво е Scrum?

Scrum е може би най-известният работен процес. Той е фокусиран върху работата в екип, която се използва за ефективно решаване на проблеми и непрекъснато подобряване. Скръм майсторът подкрепя и насърчава скръм екипа, докато работи през този процес.

Процесът на scrum включва следните термини и процеси, които трябва да знаете:

 • Продуктово изоставане:  ориентираните към клиента подробни функционалности, промени и корекции, направени в продукта по време на цикъла на завършване
 • Спринт за планиране:  Спринтът, който е фокусиран върху планирането на проекта чрез дефиниране на резултатите в предстоящите спринтове и разработване на начина, по който ще се извършва тази работа
 • Натрупване на спринт:  Наборът от натрупани продукти, които са насочени в конкретен спринт
 • Спринт:  Тук се извършва самата работа
 • Scrum срещи:  В scrum среща, която обикновено се провежда ежедневно по време на спринт, екипът ще обсъди статуса на проекта и върху какво ще работи екипът през следващите 24 часа
 • Преглед на спринта:  Прегледът, проведен в края на спринта, за да се проверят  стъпките, завършени в спринта

Увеличението е сумата от всички неизпълнени елементи, които ще бъдат завършени по време на спринта.

Какво е Kanban?

Kanban е друг гъвкав работен процес за изработка на сайт. Той се съсредоточава върху „щадящ“ процес на разработка, което често го прави по-рентабилен процес на изработка на сайт. Той е много по-малко структуриран. Той няма предварително дефинирани роли, въпреки че може да има ръководител на проекта (подобно на scrum master).

В работния процес на scrum частите се разработват въз основа на времева линия, но Kanban непрекъснато доставя продукти и процеси. Всъщност е по-гъвкав от Scrum, тъй като няма предварително определени проекти на парче с индивидуални цели. Промените могат да се случат по всяко време, вместо преди или след спринт.

Scrum срещу Kanban: Кое е по-добро?

Kanban и Scrum наистина не могат да бъдат „по-добри“ един от друг в общ смисъл – зависи от общите цели на проекта. И двата се считат за гъвкави проекти и използват непрекъснат поток на планиране.

Скръм обаче е по-структуриран от Канбан. Ако имате нужда от специфични роли и процедури, тогава Scrum вероятно ще бъде подходящ. Scrum също благоприятства повече прозрачност и отчетност за екипа в сравнение с Kanban.

От друга страна, Kanban е много по-лесен за научаване. Това означава, че целият процес може да бъде по-бърз. Има повече гъвкавост и потребителите често могат да получат това, което искат от проекта, по-бързо и с много по-малко напрежение върху бюджета.

Целите на вашия проект и нуждите на клиента ще бъдат огромен фактор при определянето дали Kanban или Scrum е правилната методология за вашия проект за изработка на сайт.

Ползите от гъвкавото развитие

Методологията за гъвкава разработка има значителни предимства за изработка на сайт. Тези ползи засягат всички участващи страни – от ръководителите на проекти до вашите клиенти.

Повишена удовлетвореност на клиентите

Клиентите често оценяват високите нива на прозрачност на гъвкавата изработка на сайт. Процесът също така директно използва регулярна обратна връзка с клиента, увеличавайки шансовете клиентът да получи крайния продукт, от който се нуждае, дори ако това не е продуктът, който е поискал в началото на проекта.

Повишен контрол на проекта и по-ниски разходи

Въпреки че гъвкавата изработка на сайт е базирана на екип, всеки член на екипа предоставя актуализации на състоянието и информация на спринтовите срещи. Това означава, че ако даден член не е в крак или е тръгнал в посока, различна от предвидената, това може да бъде коригирано бързо и ефикасно. Този тип бързо действие също има дълбок ефект върху крайния резултат.

Намалени рискове

Тъй като Agile следи отблизо как върви проектът ежедневно, шансовете за цялостен провал на продукта са драстично намалени – почти до нула. Редовните проверки позволяват на членовете на екипа да се адаптират към проблемите и да вземат по-добри решения, давайки на проекта най-добрите възможности за успех.

Гъвкавост

Натоварването в процеса на гъвкава разработка не е фиксирано. Въпреки че има известна структура, тя също така позволява значителна гъвкавост за коригиране, ако е необходимо. Тъй като комуникацията с клиентите се осъществява редовно, клиентите имат възможност да правят промени, докато проектът напредва. Извършването на тези промени позволява на клиента да коригира проблеми, когато екипът се отклони от курса, но също така позволява на клиента да коригира крайния продукт, ако идеите му за това от какво се нуждае или как да стигне до там се променят.

Обща скорост на производство

Целият гъвкав процес е бърз. Вместо да прекарвате години в проект, можете да постигнете целите си само за няколко седмици. Въпреки че процесът може да бъде интензивен, именно интензивността често го прави толкова успешен.

Поддръжка и гъвкава изработка на сайт

Текущата поддръжка са последните стъпки в процеса на гъвкаво развитие. Тази стъпка се пренебрегва в някои процеси на развитие, но е ключов аспект от цялостния процес на развитие. Текущата поддръжка и поддръжка ще гарантират, че крайният продукт ще продължи да се адаптира към нуждите на клиента.

Често има огромна празнина в знанията между агентите за технологична поддръжка и техните клиенти. Някои технически проблеми са много трудни за обяснение и много клиенти просто не искат да ги научат. Тези фактори сами по себе си затрудняват разговора. Въпреки това, гъвкавата разработка може да бъде много подходяща за текуща техническа поддръжка, след като проектът за изработка на сайт е по същество завършен.

Гъвкавото уеб развитие е фокусирано върху екипа и можете да използвате същия манталитет, когато става въпрос за предоставяне на текуща поддръжка. Наличието на екип, който работи заедно за решаване на проблеми, не само показва на клиента, че ви е грижа, но също така е полезно за показване на морал на екипа.

Agile също използва редовно обратната връзка с клиентите, което клиентите определено оценяват. Приносът на клиента може да помогне на екипа да открие проблеми с тяхното обслужване и поддръжка и да ги коригира незабавно. Ангажирането на клиенти, за да се гарантира, че всичко работи правилно, е чудесен начин за повишаване на степента на удовлетвореност на клиентите.