Защо мениджърът на проекти за проект за изработка на сайт е толкова важен?

Вашият уебсайт е вашата дигитална витрина, независимо с какъв бизнес се занимавате, а уебсайтът никога не е готов. Към проектите за изработка на сайт трябва да се подхожда от холистична гледна точка – навигация, структура на сайта, менюта, дизайн и дори CMS, който използвате, са всички компоненти, важни за един успешен проект за изработка на сайт. Знаете ли, че ако се направи правилно, един  проект за изработка на сайт  може да доведе до седемдесет процента повече органичен трафик?

Проектите за изработка на сайт могат да бъдат скъпи, особено ако има миграция от една CMS система към друга, голям проект за SEO или дори нещо като ребрандиране или обновяване на сайта. Един типичен проект за изработка на сайт може да струва от няколко хиляди лева до шестцифрени суми, в зависимост от размера и обхвата на проекта и бизнеса. Това означава, че има много работа за управление и много бюджет, който трябва да се разпростре върху задачите. Започвате проект за изработка на сайт? Имате нужда от ръководител на проекта, който да гарантира, че бюджетът се управлява правилно и че всички цели и задачи са изпълнени за инициативата.

Ролята на мениджъра на уеб проекти

И така, каква точно е ролята на мениджъра на уеб проекти? Мениджърите на уеб проекти гарантират навременното завършване на проектите, като наблюдават етапи и крайни срокове и гарантират, че бизнес изискванията на заинтересованите страни са изпълнени. Мениджърът на проекта за изработка на сайт ще помогне да се събере целия екип за уеб проект, който може да включва разработчици на уебсайтове, екип за разработка, дизайнери, писатели и изпълнителни спонсори. Изключително важно е да изберете опитна, силно препоръчана компания, която да ви помогне с вашия проект за изработка на сайт.

Мениджърите на проекти за изработка на сайт управляват целия уеб проект от край до край от планирането до пускането му на живо. Ако се чудите как да управлявате проект за изработка на сайт, първата стъпка е да назначите специален мениджър на уеб проекти. Те отговарят за стратегията на уебсайта, планирането, гарантирането на спазването на бюджета и сроковете, както и улесняването на комуникацията между заинтересованите страни и осигуряването на резултати от най-високо качество. Съществуват и разлики в начина, по който мениджърите на уеб проекти подхождат към проекти за уеб изработка на сайт, като например гъвкав срещу водопад. Не всяка агенция за уеб разработка използва един и същ процес за управление на проекти, така че ще искате да знаете кой от тях използват, преди да изберете външна помощ.

Стратегия и планиране

Управлението на проекта за уебсайт включва очертаване на обхвата на проекта, стратегията и правилното планиране, преди да започне каквато и да е работа. Компаниите трябва да започнат със списък от изисквания и цели, което често е основна отговорност на ръководителя на проекта. Какво ще постигне проектът за изработка на сайт? До кои дати? Какви други бизнес инициативи могат да повлияят на изпълнението на проекта за изработка на сайт? Кои са заинтересованите страни, които трябва да бъдат включени в проекта както вътрешно, така и външно? В кои отдели? Кой е изпълнителният спонсор на проекта? Мениджърите на проекти са силно ангажирани в очертаването на обхвата и изпълнението на проекти за изработка на сайта. Добрият мениджър на проекти също е отличен в интервюирането на заинтересованите страни, за да извлече ключови изисквания, които могат или не могат да бъдат първоначално изброени в началния документ на проекта. 

Изграждане на бюджет

Мениджърите на проекти за изработка на сайт също имат задачата да създадат бюджет за отделни позиции за проекта. Може да включва неща като плащане на доставчици трети страни като дизайнери, писатели, бюджет за външни консултанти, които да помогнат за мигрирането на съдържанието, средства за закупуване на нова CMS (система за управление на съдържанието) или дори неща като разпределение за цяла уеб дизайн агенция.

Планиране на крайни срокове

Проектите за уеб разработка обикновено са дълги, което означава, че са обект на напипване на обхвата на работа. Мениджърът на проект за изработка на сйат трябва да обърне голямо внимание на крайните срокове, но също така да бъде достатъчно смел, за да зададе агресивни, но постижими срокове за всички заинтересовани страни, като същевременно остава наясно, че има и други проекти, за чието завършване заинтересованите страни се нуждаят от честотна лента.

Улесняване на комуникацията

Мениджърите на уеб проекти за проекти за изработка на сайт улесняват комуникацията между заинтересованите страни и членовете на екипа на проекта, като определят ритъма на срещите и също така контролират кои заинтересовани страни са поканени към кои части от проекта. Те трябва да балансират, като поддържат всички информирани, а също и кой е отговорен за кои решения по различните части на проекта, което често е труден балансиращ акт – твърде много информация за твърде много заинтересовани страни, много големи срещи или твърде много регистрации може всъщност забавят значително проекта за уеб разработка.

Нашите специализирани мениджъри на проекти ще гарантират, че всичко върви гладко.

Гарантиране на качеството

Друга важна причина уеб мениджърите на проекти да са толкова важни е за осигуряване на качество. Мениджърът на проекта за проекта за изработка на сайт също е отговорен за гарантирането, че проектът е в крайна сметка успешен и завършената работа е с високо качество. Ръководителят на проекта трябва вече да е идентифицирал няколко ключови заинтересовани страни, които да извършват проверки на качеството на различни точки от проекта. Например текста трябва да бъде прегледан от водещия копирайтър, дизайнът трябва да има проверка на качеството от водещия дизайнер и т.н. за правописни грешки, грешки в оформлението, липсващи компоненти и т.н. Сега, след като видяхте, че един проект за изработка на сайт се нуждае от ръководител на проекта, може би се чудите дали сте в състояние да завършите проекта вътрешно или ще имате нужда от външна помощ. Процесът на управление на проекти за уеб разработка е наложителен и до  39% от проектите  в крайна сметка се провалят, ако нямат специален мениджър на проекти, който да поддържа нещата гладки. Тук се намесваме ние.  Запознайте се с екипа,  за да видите как можем да ви помогнем с вашия проект за уеб разработка. Услугите на Момчил Марчев за изработка на сайт винаги включват специализиран мениджър на проекти, който да гарантира, че вашият проект за уеб разработка върви гладко.